Διοίκηση

Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του συλλόγου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σταύρος Ταραμάνης
Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Χαιροπούλου
Γραμματέας: Κυριάκος Τσακιλτζίδης
Ταμίας: Παναγιώτης Κανδυλιώτης
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων κι αθλητισμού: Ευαγγελία Μητράγκα