Σημαντική η επιβάρυνση της καρδιάς των μαραθωνοδρόμων

10993420_1384974375151805_8764401251688847622_n
Σε μελέτη που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια του Canadian Cardiovascular Congress 2010, ο Dr Eric Larose (University of Laval, Quebec City) και οι συνεργάτες του, ανέφεραν ότι ο μαραθώνιος δρόμος είναι μια σημαντική καταπόνηση για τον καρδιακό μυ, αρκετές φορές με καταστροφικές συνέπειες για του συμμετέχοντες με κακή φυσική κατάσταση. Φαίνεται ότι οι αθλητές που είναι καλύτερα προπονημένοι έχουν μικρότερες επιπτώσεις στην καρδιά τους.
Σε μελέτη που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια του Canadian Cardiovascular Congress 2010, ο Dr Eric Larose (University of Laval, Quebec City) και οι συνεργάτες του, ανέφεραν ότι ο μαραθώνιος δρόμος είναι μια σημαντική καταπόνηση για τον καρδιακό μυ, αρκετές φορές με καταστροφικές συνέπειες για του συμμετέχοντες με κακή φυσική κατάσταση. Φαίνεται ότι οι αθλητές που είναι καλύτερα προπονημένοι έχουν μικρότερες επιπτώσεις στην καρδιά τους.
Τα καλά νέα είναι ότι οι βλάβες είναι προσωρινές και αναστρέψιμες.
Ενώ είναι γνωστό ότι η άσκηση μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο 2 με 3 φορές περισσότερο σε σχέση με την καθιστική ζωή, εντούτοις, κατά την διάρκεια της έντονης προσπάθειας αυξάνονται οι πιθανότητες για συμβάματα.
Το ερώτημα είναι παλιό: Γιατί οι φαινομενικά υγιείς αθλητές που κατά τεκμήριο έχουν καλή φυσική κατάσταση και η ελίτ αυτών όπως οι μαραθωνοδρόμοι υποφέρουν από αιφνίδιο θάνατο;
Φαίνεται ότι ο αιφνίδιος θάνατος κατά την άσκηση δεν είναι άγνωστος στον μαραθώνιο δρόμο. Ενώ λοιπόν αποδίδεται σε δομικές καρδιακές ανωμαλίες που προϋπήρχαν ή σε υποκείμενη αδιάγνωστη στεφανιαία νόσο, αρκετοί θάνατοι είναι άγνωστης αιτιολογίας.
Οι μελετητές ερεύνησαν αρκετούς αθλητές , ανάμεσά τους ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμους καθώς και έμπειρους βετεράνους του αθλήματος με καλή φυσική κατάσταση. Έγινε χρήση της μαγνητικής τομογραφίας για την εκτίμηση της βλάβης του μυοκαρδίου, 6 έως 8 εβδομάδες πριν τον μαραθώνιο δρόμο και 2 μέρες έως 3 μήνες μετά. Η φυσική τους κατάσταση εκτιμήθηκε με την δοκιμασία V02max.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 2 μέρες μετά τον αγώνα υπήρχαν περιοχές του μυοκαρδίου της αριστεράς κοιλίας με νέκρωση, φλεγμονή και οίδημα, κυρίως στους αθλητές με κακή φυσική κατάσταση. Οι βλάβες αυτές ήταν πλήρως αναστρέψιμες στους 3 μήνες.
Πρέπει λοιπόν να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί για την σύσταση έντονης άσκησης στους λιγότερο προπονημένους για να αποφύγουμε δυσάρεστα συμβάματα.

You may also like...